You are here: Home > Współpraca > Capitea sfinalizowała wypłatę szóstego odcinka raty układowej dla wierzycieli Getback

Capitea sfinalizowała wypłatę szóstego odcinka raty układowej dla wierzycieli Getback

Firma Capitea zakończyła wypłatę szóstej raty układowej dla wierzycieli Getback, jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce. W wyniku układu, wierzyciele otrzymują część swoich należności zalegających od lat.

Capitea, jedna z firm windykacyjnych wybranej przez wierzycieli do obsługi wypłat, poinformowała o zakończeniu wypłaty szóstej raty układowej, której wartość wynosiła 24 miliony złotych. Wypłata objęła około 2 tysiące wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności.

Wierzyciele otrzymali w sumie 142 miliony złotych z zaległych należności. Wypłaty odbywają się w ramach układu, który został podpisany w grudniu 2018 roku, pomiędzy Getbackiem a wierzycielami, z mediacją Ministerstwa Finansów.

Radosław Barczyński, prezes Capitea, podkreślił, że firma stara się przyspieszyć proces wypłat, a każda kolejna rata jest dowodem na realizację zobowiązań wobec wierzycieli. Podobne działania podejmuje również wiele innych firm windykacyjnych, których zadaniem jest obsługa wypłat w ramach układu Pietkiewicz.

Według wypowiedzi członka zarządu firmy, Pauliny Pietkiewicz, ich spory prawne z różnymi podmiotami wynoszą ponad 500 milionów złotych. Dotychczas kilka z tych kontrahentów zawarło z nimi ugody, a firma wygrała kilka spraw w sądzie. Z pozostałymi toczą się mediacje. Jednak istnieje także znaczna grupa pozwanych, którzy starają się uniknąć odpowiedzialności majątkowej za swoje działania.

Comments are closed.